Profil farnosti

Gréckokatolícka farnosť Nanebovstúpenia Pána Vojčice
11 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
jerej Róbert Demko
Kapláni:
Kontaktné informácie