2021

Odpustová slávnosť na sviatok Nanebovstúpenia Pána Vojčice

Nedeľa Pánovej Paschy

 

2020

20-te výročie kňazskej vysviacky o. Róberta

Slávnosť 1. svätej spovede a svätého prijímania

Odpustová slávnosť vo Vojčiciach spojená s posviackou obnoveného chrámu

 

2019

Odpustová slávnosť v Milhostove

 

2018

Stolnotenisový turnaj

Sviatky Paschy v našej farnosti

 

2017

Liturgia s koncertom sv. Romana Sladkopevca

 

2016

Slávnostná liturgia pri príležitosti jubilea o. Róberta (video)

Odpustová slávnosť na sviatok Premenenia Pána Milhostov

Farský výlet

Primičná svätá liturgia o. Tomáša Fischera

Odpustová slávnosť

Svetlý pondelok

Nedeľa Paschy - Vojčice

Nedeľa Paschy - Milhostov

Nedeľa Paschy - Hriadky

Veľká sobota - Utiereň Vzkriesenia

Veľká večiereň s uložením plaščanice

Krížová cesta milosrdenstva

Veľký štvrtok

Obnova Svätých misií

Veľký kánon svätého Andreja Krétskeho

 

2015

Stolnotenisový turnaj

Púť do Ríma

Farský výlet do Litmanovej a Ľutiny

Farský deň

Ľutina

Odpustová slávnosť Milhostov

Farský výlet do Maďarska

Svätenie áut na sviatok sv. proroka Eliáša

Prvé sväté prijímanie

Odpustová slávnosť na sviatok Nanebovstúpenia

Sviatky Paschy

Krížová cesta

Kvetná nedeľa

Sväté misie (01. - 08. marec 2015)

Koliva

Sánkovačka v Tatrách

Bohozjavenie

 

2014

Dobrá novina

Návšteva z Ukrajiny a sviatok sv. Mikuláša

Farský deň

Odpust Milhostov

Duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou

Stolnotenisový turnaj 

Pešia púť k relikviám Metoda Dominika Trčku

Pascha

Veľký piatok

Ekumenická bohoslužba v Milhostove

Koncert k Sedembolestnej Panne Márii

Sánkovačka v Tatrách

Sviatok Bohozjavenia

 

2013

Dobrá novina

Biblická súťaž

Vianočné sviatky

Sviatok sv. Mikuláš

Stolnotenisový turnaj

Pešia púť k relikviám Metoda Dominika Trčku

Časovňa sv. Sebastiána