Milhostov

Milhostov je mestská časť Trebišova, no filiálka farnosti Vojčice. Od začiatku jestvovania tejto obce sa v nej nikdy nenachádzal gréckokatolícky chrám. Prvú svätú liturgiu slúžil v bývalej zasadačke MsÚ otec dekan Dušan Seman s o. Ladislavom Praščákom 30.októbra 1999. 

Priestory posvätil vladyka Milan Chautur CSsR 14. novembra 1999. Z túžby po novom chráme dal už v roku 1994 posvätiť pápežovi Jánovi Pavlovi II. v Ríme jeden z farníkov s manželkou dva kamienky s nádejou, že raz môžu byť základom nového chrámu. Prvými iniciátormi výstavby boli p. Michal Záhorský a p. Michal Kobulkanič. Návrh veriaci podporili v novembri 2000 a prejavili to aj finančnými darmi, vďaka ktorým sa mohol zakúpiť stavebný pozemok už 2. januára 2001. 

Projekt nového chrámu zhotovila Ing. Jana Jančíková. Základný kameň posvätil vladyka Milan Chautur CSsR 30. júna 2002. Práce vykonali remeselníci a veriaci bez nároku na finančnú odmenu. Na výstavbu podstatnými finančnými darmi prispeli samotní veriaci aj veriaci z okolitých obcí. Stavba bola ukončená a posvätená 16. mája 2004 vladykom Milanom Chauturom CSsR. Chrám je jednoloďový, štvorcového pôdorysu s polkruhovou svätyňou, za ktorou je umiestnená sakristia s priestranným chórom. Strecha je z hnedého kanadského šindľa a fasáda svetložltá. Na nádvorí sa pred vstupom do chrámu nachádza malá zvonica, v ktorej je umiestnený zvon zo starej zvonice z roku 1922. Chrám, ktorý má kapacitu 200 miest, je zasvätený sviatku Premenenia Pána. Drevenú konštrukciu ikonostasa vyhotovila stolárska firma Miroslava Hurčíka z Michaloviec. Je netradične riešený. Aby sa rozšíril priestor svätyne, ikony pri kráľovských dverách sú vysunuté smerom zo svätyne do priestoru lode. Autorom ikon na ikonostase a na stenách svätyne (ikona Bohorodičky Oranty nad oltárom, ikona Narodenia Pána vo výklenku nad žertveníkom, svätý Cyril a Metód vo výklenku nad diakonikom a ikona Najsvätejšej Trjice na strope chrámu) je pán Peter Vereščák zo Sečoviec. Ikonostas posvätil vladyka Milan Chautur CSsR 7. augusta 2005.

 

 

Hriadky

Obec Hriadky sa nachádza na Dolnom Zemplíne v Trebišovskom protopresbyteráte a leží na križovatke ciest smerujúcich do Michaloviec, Košíc, Vranova a Trebišova. Je filiálnou obcou farnosti Vojčice. Gréckokatolícki veriaci nemali v obci vlastný chrám, preto sa ho rozhodli postaviť. 

Stavať sa začalo v máji 1997. Autorkou projektu je Ing. arch. Danka Gočová a hlavnou projektantkou Ing. Mária Fecková. Základný kameň chrámu posvätil Mons. Milan Chautur, vtedajší košický exarcha, 21. júna 1997. Chrám bol dokončený v roku 1998 a posvätený 18. októbra 1998. Bol jeden z prvých chrámov , ktorý vladyka Milan Chautur posvätil po vzniku exarchátu. Pôdorys chrámu s kapacitou priestoru pre 120 ľudí tvorí trojuholník so zaoblenými stranami. Jeho tvar symbolicky predstavuje srdce. Symboliku zasvätenia chrámu pripomínajú aj drobné architektonické detaily, napr. na vchodových dverách. Interiér chrámu tvorí jedna loď s chórom, ktorú od svätyne oddeľuje ikonostas. Tvorí ho spodný rad ikon s hlavnými ikonami Krista a Bohorodičky. Na cárskych dverách je klasická ikona Zvestovania. Konštrukciu ikonostasa zhotovil pán Ščerba z Čeľoviec. Ikony napísal pán Peter Vereščák zo Sečoviec. Nad oltárom vo svätyni sa nachádza drevený kríž na ktorom je namaľovaný Kristus so zvýrazneným srdcom naznačujúcim Božie milosrdenstvo. Autorkou diela je Ing. arch. Danka Gočová. Za oltárom sa nachádza aj maľovaná vitráž znázorňujúca Poslednú večeru s citátmi zo Svätého písma, ktoré sa týkajú jednotlivých apoštolov. Tí držia v rukách čaše, na ktorých je symbolicky znázornený ich spôsob smrti. Judáš drží namiesto čaše mešec. Nosnými časťami celej stavby je 12 betónových stĺpov, ktoré nesú stredovú kupolu. Samotný chrám dopĺňa sakristia a presklená miestnosť pre matky s deťmi.