Sväté misie v našej farnosti po viac ako 70-tich rokoch

 

V čase od 1. do 8. marca 2015 sa v našej farnosti konali Sväté misie spojené s katechézami a stavovskými prednáškami pre deti, mládež, mužov ženy i všetkých veriacich, ktoré viedli otcovia kapucíni. Tento požehnaný a milostiplný čas prežívala celá obec, keďže spoločenstvo s nami vytvorili aj bratia rímskokatolíci a množstvo veriacich z filiálnych a okolitých obcí.

Pre tých, ktorí nemali možnosť sa Svätých misií zúčastniť pre chorobu, prácu alebo iné povinnosti, ale aj pre tých, ktorí si tento požehnaný čas chcú pripomenúť prinášame pohľad na priebeh celého týždňa cez fotky a videá: