Profil farnosti

Gréckokatolícka farnosť Nanebovstúpenia Pána Vojčice
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
jerej Róbert Demko
Kapláni:
contact-informations