Liturgický program (06. - 12. december 2021)

 

  • Podľa nariadenia vlády sú liturgie neverejné!!!

  • V prípade, že by ste chceli pristúpiť k sviatosti zmierenia (spovedi), kontaktujte ma na telefónnom čísle 0911 812 129.

  • Keďže situácia nám nedovoľuje prísť do chrámu, prosíme Vás o milodar pre chrám na réžiu. Svoje dary môžete zaslať na číslo účtu SK37 0900 0000 0001 0582 4882 pre Vojčice a SK86 0200 0000 0014 6328 0453 pre Milhostov. Pán Boh zaplať.