Liturgický program na Svetlý týždeň

 

  • V prípade spovede, zaopatrenia chorého alebo duchovného rozhovoru neváhajte kontaktovať farskú úrad.

  • Dary na chrám vo Vojčiciach: rod. Hančikovská - 30 €, Oľga Barillová - 50 €, Juraj Kolody - 50 €, rod. Iľková - 100 €, rod. Ščerbová - 50 €, rod. Stašová - 50 €. Srdečne Pán Boh zaplať.

  • Dary na chrám v Milhostove: rod. Horvathová - 100 €. Srdečne Pán Boh zaplať.

  • Keďže situácia nám nedovoľuje prichádzať do chrámu, prosíme Vás o milodar pre chrám na réžiu. Svoje dary môžete poukázať na účet SK37 0900 0000 0001 0582 4882 pre farský chrám vo Vojčiciach a na účet SK86 0200 0000 0014 6328 0453 pre chrám Milhostov alebo doručiť osobne p. Kuzmovej (Vojčice), p. Telepovskej (Milhostov) alebo p. Tomčakovej (Hriadky). Ďakujeme za vašu štedrosť.